OSTUTINGIMUSED

Kalipso.ee netipoodi shop.kalipso.ee haldab Secret Spot OÜ

Reg.nr. 12394530

KMK nr. EE101618265 

SEB a/a EE641010220219230224

AADRESS: Tartu mnt 60, 10115 Tallinn

oneill@kalipso.ee 

Tel: +372 5309 6077

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõikide isikute ja ostukeskkonna Kalipso.ee (edaspidi Kalipso) omaniku Secret Spot OÜ vahel Kalipso e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kalipso e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Secret Spot OÜ on õigustatud Kalipso e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse kodulehekülje kalipso.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest. Tellimuse edastamisel enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostaj ja Kalipso vahel tekkinud õigussuhtele Ostja poolt tellimuse edastamise ajahetkel kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Secret Spot OÜ arvelduskontole.

2. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

2.1. Ostjal on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates e-maili aadressile oneill@kalipso.ee  vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades klienditeeninduse kontakttelefonile +372 5309 6077

2.2. Peale toodete kättesaamist on toodetega tutvumiseks aega 14 päeva. Kui ostetud kaup mingil põhjusel ei sobi, on 14 päeva jooksul võimalus toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu, saates Kalipso e-poe e-maili aadressile oneill@kalipso.ee vastavasisuline tellimuse tühistamise teade koos tellimuse numbriga või helistades Kalipso klienditeeninduse kontakttelefonile +372 5309 6077.

2.3. Tellimuse tühistamisel punktis 2.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 2.2 sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa, millest Ostja kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused. Raha kantakse tagastatud toote eest tagasi arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate esitamisest.

2.4. Tagastatav toode peab olema pakendis ja kasutamata ning sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb tagastada kogu komplekt (kõik tooted).

2.5. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on kahjustatud toote mittesihipärase kasutamise tulemusena ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Secret Spot OÜ poolt, on Secret Spot OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine toote eest tasutud tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Secret Spot OÜ tasaarveldamise teate tellimuse vormistamisel teatatud e-maili aadressile. Juhul, kui tasaarveldamise teates näidatud väärtuse vähenemisega Ostja ei nõustu, on õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Secret Spot OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

3. Toote ümbervahetamine

Kui toode mingil põhjusel ei sobi, saab selle soovi korral vahetada teise toote vastu eeldusel, et soovitav kaup on laos olemas. Kõik kauba vahetamisega seotud kulud tasub Ostja.

4. Vastutus ja vääramatu jõud

4.1. Secret Spot OÜ vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Secret Spot OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

4.2. Secret Spot OÜ ei vastuta tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Secret Spot OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Secret Spot OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

5. Muud tingimused

5.1. Kõiki Kalipso e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Secret Spot OÜ-l puudub neile juurdepääs.

5.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

5.3. Ostja ja Secret Spot OÜ vahel seoses Kalipso e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

5.4. Secret Spot OÜ e-poes müüdavad tooted ei ole mõeldud edasimüümiseks juriidiliste isikute poolt. Vastavasisulised tellimused tühistatakse.

5.5. Juriidiliste isikute poolt edasimüüdavate toodetele ei kehti Kalipso poolne garantii.

6. Personaalne info

6.1. Secret Spot OÜ kogub ja kasutab alljärgnevat personaalset infot:

andmeid selle kohta, kuidas klient kasutab Kalipso veebilehte,

andmeid kõikide operatsioonide kohta, milles klient Kalipso lehel osaleb infot,

mida klient sisestab veebilehel registreerumiseks.

6.2. Secret Spot OÜ võib kasutada teie personaalset infot alljärgnevatel eesmärkidel:

veebilehel töö toetamiseks,

kliendile osutatud teenuste kohta väljavõtte ja arve saatmiseks,

maksearvelduste tegemiseks

6.3. Vajadusel avaldab Secret Spot OÜ Ostja personaalset infot oma agentidele või teistele vahendajatele (näit. kullerile kauba kättetoimetamiseks), kes on kohustatud seaduslikul viisil kasutama seda personaalset infot vastavalt käesolevale konfidentsiaalsuse kokkuleppele.

6.4. Lisaks ülalnimetatud konfidentsiaalsuse kokkuleppes nimetatud personaalse info avalikustamisele võib Secret Spot OÜ samuti edastada Ostja isiklikku infot vastavatele instantsidele kehtiva seadusandluse kohaselt kohtu- või muude menetluste korral, samuti seadusest tulenevate Secret Spot OÜ õiguste kaitseks.

7. Ostja andmete turvalisus

7.1. Secret Spot OÜ püüab rakendada kõiki võimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed Ostja isikliku info kadumise, kuritarvitamise või modifitseerimise vältimiseks. 

8. Ostujuhend

8.1. Ostu sooritamine Kalipso internetipoes on kiire, lihtne ja turvaline. Oste saab  sooritada kahel viisil - nii ennast püsikliendiks registreerides kui ka ilma registreerimata. Ennast eelnevalt kliendiks vormistamisel on eelised:

püsikliendina sisse logides on näha tellimuste ajalugu ja status.

uut ostu sooritades avaneb eeltäidetud andmetega blankett, mis teeb ostuprotsessi tunduvalt kiiremaks.

8.2. Registreerimiseks vajutage nuppu REGISTREERI ning sisestage lahtritesse enda nimi ning e-posti aadress. Ostjale genereeritakse parool ning see saadetakse paari sekundi jooksul Ostja meiliaadressile. Oma parooliga saab Ostja ostukeskkonda sisse logida.

8.3. Igal tootel on juures nupp LISA OSTUKORVI, mille peale klõpsates luuakse ostukorv ning kaup lisatakse ostukorvi. Ostukorvi sisu vaatamiseks ja muutmiseks valige NÄITA OSTUKORVI. Kuniks kaup on Ostja ostukorvis ja ostuprotsess on lõpetamata, on see kaup saadaval ka kõikidele teistele klientidele. Kui kõik vajalikud tooted on ära valitud ning ostukorvis kirjas, saate vormistada tellimuse. 

8.4 Vaadake üle oma ostukorv, kas kõik soovitud tooted ja kogused on õiged. Koguse tulbas Ostja saab suurendada ja vähendada koguseid valides soovitud koguse ripploendist. Toote eemaldamiseks ostukorvist vajutage toote nimetuse taga asuvale punasele nupule. Kui ostukorvis ei ole veel kõiki soovitud tooteid, saate pöörduda tagasi poodi ning jätkata toodete valimist seni, kuni Ostja ostukorv on lõplikult komplekteeritud.

8.5. Ostu vormistamiseks ja maksmiseks klõpsake nuppu “Vormista tellimus”, mis juhatab Ostja lehele, kus saab täita tellimisblanketi ja valida transpordiviisi. Palun jälgige, et tärniga tähistatud väljad oleksid korrektselt täidetud! Secret Spot OÜ ei vastuta ostja poolt e-poes sisestatud andmete õigsuse eest!

8.6. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

8.7. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Secret Spot OÜ jätab endale õiguse mitte täita tellimust, kui kaup ei ole vastava hinnaga laos enam saadaval.

8.8. Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastust uuenenud. Soovitame enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372 5309 6077

9. Maksmine

9.1. PayPal. Maksevõimaluste hulgas  ka rahvusvaheline PayPal rahaülekande võimalus. PayPal pakub väga turvalist, kiiret, taskukohast ja mugavat on-line makseteenust ükskõik millise summa ulatuses. PayPaliga makstes saate kasutada nii krediitkaarte kui ka deebetkaarte, ülekande sooritamine võtab aega loetud minutid. Rohkemat infot Paypal maksevõimaluste kohta saate PayPal ametlikult lehelt.

10. Transport

10.1. Kauba kohaletoimetamise hind Kalipso netipoes kajastub maksmisel ja ostuarvel. Saatmiskulud on arvestatud eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Ostja soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või kohaletoimetamise  eest juurde tasuda Secret Spot OÜ poolt esitatud arve alusel.

10.2. Secret Spot OÜ jätab endale õiguse korrigeerida transpordihindu ning hindasid oma netipoes ilma ette teatamata.

10.3. Saatmine Eesti piires. Tarneaeg Kalipso netipoest ostmisel on reeglina 2-5 tööpäeva. Kauba toimetame Teieni Eesti piires Omniva pakiautomaadi. Valiku saatmisvõimaluste vahel saate teha ostu vormistamisel